logo1

Wij zijn bezig met.......

...............................................................................................................................................

 

Spreekuur en vergadering bij Platform Gendt

Het inloopspreekuur is op de eerste donderdag van de maand vanaf 19.00 tot 19.50 uur in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1.

Het inloopspreekuur en platformvergadering is ......

lees meer...

................................................................................................................................................

 

Landkruis in Flieren

lees meer ...

................................................................................................................................................

 

Restgroen

We zijn in onze gemeente gestart met het verkopen van stukjes restgroen (buiten de hoofdgroenstructuur) die grenzen aan woonpercelen.
Als gemeente willen we het gebruik en eigendom van gemeentegrond regelen, zodat ook duidelijk wordt welke grond van wie is.

Via onderstaande link is alle informatie hierover op te halen en kan ook digitaal de folder van het “Project Restgroen”  worden gedownload.

http://www.lingewaard.nl/inwoners/restgroen_41978?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=restgroen

................................................................................................................................................

WhatsApp borden in de wijk

Op dit moment ontstaan er diverse Buurt WhatsApp groepen in wijken en straten van Lingewaard.

Wat is een Buurt WhatsApp???

Lees meer...

................................................................................................................................................

Contact met de gemeente via een formulier

vanaf 7 maart kunnen inwoners van onze gemeente gebruik maken van een online cotactformulier. Dit formulier kan gebruik worden.........

lees meer......

................................................................................................................................................

.