Briefkop.jpeg

Algemene conclusie over hondenbeleid door Platform Gendt


Besproken in de vergadering van februari 2019

       HUS/HUP

  1. De honden uitlaatstroken en losloopweiden zijn heel belangrijk voor hondenbezitters.

We kunnen geen inschatting maken of er voldoende uitlaatstroken zijn. Er ligt wel veel hondenpoep op de trottoirs in Gendt, dit zou kunnen liggen aan de hoeveelheid uitlaatstroken of aan de locaties waar ze liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhaven

  1. Handhaving is noodzakelijk. Wel eerst investeren in de regels kenbaar maken dan pas handhaven.

Zeker m.b.t. het loslopen en opruimen van hondenpoep binnen de bebouwde kom
Overlast

  1. Er ligt veel hondenpoep op diverse routes in Gendt. Ook op de meeste grasveldjes in Gendt ligt veel hondenpoep. Hondenuitlaatstroken bij een grasveld is niet hygiënisch zorg voor een afgebakende uitlaatstrook
  2. De meeste honden zijn aangelijnd
  3. Veel hondenbezitters ruimen de hondenpoep op niet toegestane plaatsen zoals trottoirs, wandelpaden en straten niet op! De indruk die wij hebben is dat 60 tot 70 %  van de hondenbezitters dit niet opruimen. 

Informatie

  1. Wij denken dat niet iedere inwoner van Gendt weet waar de HUS en HUPs liggen. Ook de regels voor hondenbezitters zijn niet bekend. Als hondenbezitter ontvang je geen informatie over wat de regels zijn.
  2. Het zou goed zijn om hondenbezitters te informeren over aandachtspunten voor goed gedrag en hen te wijzen op handhaven door Boa’s.

Kosten

  1. Betalen van de kosten van zowel handhaving als onderhoud uitlaatstroken en losloopweiden door alle inwoners, als dit bijdraagt aan een schonere omgeving voor iedereen.

Toekomstig beleid

  1. Nieuwe ideeën: afvoermogelijkheden, bijvoorbeeld prullenbakken waar hondenpoepzakjes gedeponeerd kunnen worden. Daarbij wel goede communicatie opstarten zodat steeds meer mensen hun hondenpoep gaan opruimen. 
  2. Wat zijn de conclusies van het gebruik van het hondentoilet in Angeren.