Briefkop.jpeg
Wij houden ons als Platform Gendt  bezig met de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.  Ook zetten wij ons in om de historie van Gendt te bewaken en bewaren.
Het afgelopen jaar hebben wij een tweetal grotere projecten gerealiseerd. De (oude) poorten van de Hervormde Begraafplaats, zoals deze vroeger in het centrum van Gendt stonden, hebben we hersteld/ nagemaakt en laten plaatsen bij de nieuwe ingang van de Algemene Begraafplaats te Gendt. Dit project hebben we in samenspraak met de Gemeente opgepakt.
bri 
Tevens hebben wij, in samenspraak met de buurt, aan de Richterstraat te Gendt een aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Gelijktijdig is het hekwerk rond de speeltuin vervangen.
brie
Op dit moment zijn wij nog bezig met de volgende projecten:

  • Verplaatsing leeuwen van Villa Ganita naar Huis te Gendt. Dit gebeurt in samenspraak met de Historische Kring en de aanwonenden
  • Hekwerk Koningsboom
  • Abri/fietsenstalling bushalte Olyhorststraat
  • Verkeersveiligheid Olyhorstraat, Langstraat, Nijmeegsestraat
  • Een aantal kleinere projecten

Wilt u meer informatie over deze projecten en/of wilt u ons helpen om al deze projecten te realiseren stuur dan een bericht of meldt u aan als vrijwilliger voor Platform Gendt via ons E-mail adres informatie@platformgendt.nl