Briefkop.jpeg

Heel Gendt actief met Buurtpreventie WhatsApp

Platform Gendt ontvangt veel verzoeken voor het plaatsen van Buurtpreventie WhatsApp borden voor
buurten die een Buurtpreventie WhatsApp-groep zijn begonnen.

Een Buurtpreventie WhatsApp-groep is een burgerinitiatief onder bewoners van een bepaalde buurt of
wijk. De leden van de groep kunnen met een berichtje verdachte situaties snel met elkaar delen.
Om kenbaar te maken dat de buurt actief is worden onderstaande borden geplaatst.

Borden naar locaties aan de rand van Gendt
Omdat er nu zoveel straten en wijken meedoen aan de
Buurtpreventie WhatsApp, kunnen we spreken dat heel Gendt
actief is. Goed nieuws! Reden om de borden te verplaatsten
naar de randen van de wijken of dorp zodat de
borden zichtbaar zijn vanaf de gebiedsontsluitingswegen. Zo
wordt zichtbaar dat heel Gendt meedoet aan de buurtpreventie