Briefkop.jpeg

Spreekuur en vergadering bij Platform GendtGENDT - Het inloopspreekuur is elke eerste donderdag van de maand vanaf 19.00 tot 19.50 uur in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1.


Het inloopspreekuur en platformvergadering is altijd de éérste donderdag van de maand. iedereen is welkom en kan zonder afspraak binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men voor persoonlijk advies of suggesties, opmerkingen, klachten over leefbaarheid, verkeer en veiligheid in uw wijk melden; dit wordt in de aansluitende vergadering besproken en door middel van een meldingsformulier naar de gemeente Lingewaard en of zonodig aan de aanwezige wijkagent doorgegeven.
"Als u het spreekuur niet kan of wilt bezoeken kunt u ook mailen naar secr.platformgendt@platformgendt.nl.

Voor klachten over groenvoorzieningen, openbare verlichting (met vermelding van het paalnummer) en/of trottoirtegels, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel, telefoon 026 3260111.

Heeft u interesse in ons werk, over wat er in uw dorp of wijk gebeurt, of nog zou moeten of kunnen gebeuren, in samenwerking met Gemeente en Politie? Of misschien wil je zelf wel het wijkplatform komen versterken, neem dan vrijblijvend contact op met ons op: secr.platformgendt@platformgendt.nl