Platform Gendt

Wij houden ons als Platform Gendt  bezig met de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.  Ook zetten wij ons in om de historie van Gendt te bewaken en bewaren. >

Het afgelopen jaar hebben ......

Lees meer .....

************************************************************************************************

Bestuur

Contactgegevens bestuur Platform Gendt

De voorzitter
Frans Lamers


De secretaris
Gerard Peperkamp


Via bovenstaande mailadressen kunt u rechtstreeks contact leggen. Voor algemene zaken vragen we u het ons algemene E-mail adres, te gebruiken. Ook kunt u zich aanmelden voor een van de geplande platformvergaderingen en zo uw mededeling doen of uw vraag stellen. Voor de vergaderdata kijkt u op de kalender-agenda op deze website

Vrijwilligers
Anneke Janssen
Ton Balduk
Cobie Berns
Bart Hartjes
Frans Lamers
Jan Schennink
Henk van Workum

 

Ons werkgebied