Platform Gendt

Wij houden ons als Platform Gendt  bezig met de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.  Ook zetten wij ons in om de historie van Gendt te bewaken en bewaren. >

Het afgelopen jaar hebben ......

Lees meer .....

************************************************************************************************

Bestuur

Contactgegevens bestuur Platform Gendt

De voorzitter
Frans Lamers


De secretaris
Alfred van Moerkerk

email


U kunt u naar het inloopspreekuur komen om een mededeling te doen of een vraag te stellen. 
In principe is dit iedere 1e donderdag van de maand van 19.00 tot 19.45 uur gepland (behalve de maanden juli en augustus) voorafgaand aan het platform overleg. 
In het weekblad Gemeentenieuws vindt maandelijks publicatie van deze data plaats. 
Vrijwilligers
Alfred van Moerkerk
Anneke Janssen
Bart Hartjes
Cobie Berns
Frans Lamers
Ton Balduk

 

 

Ons werkgebied