WhatsApp borden in de wijk

 

Op dit moment ontstaan er diverse Buurt WhatsApp groepen in wijken en straten van Lingewaard.

Wat is een Buurt WhatsApp
Een Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het doel van deze Buurtprevent app is het zorgen voor meer ogen en oren in de wijk voor de politie.
Bewoners zorgen er op deze manier zelf voor dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel op een hoger niveau wordt gebracht door participatie vanuit de woonomgeving.
Door een BuurtWhats-App kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. In zo’n Buurt WhatsApp groep zitten alleen buurtbewoners en deze whatsapp groep wordt alleen gebruikt voor verdachte situaties en niet voor een afspraak voor de buurt-barbecue.

Sommige wijkplatforms zijn door wijken ook benaderd voor het plaatsen van Buurt WhatsApp borden.

Hoe gaan we om met een verzoek om borden te plaatsen in de wijk?
De gemeente faciliteert het plaatsen van WhatsApp borden, de gemeente heeft zelf geen budget om de borden aan te schaffen.

Uitgangspunten zijn:

  • De borden mogen vergunningsvrij geplaatst worden.
  • De borden worden besteld door de gemeente en opgehangen door Technisch Wijk Beheer (ihkv veiligheid en aansprakelijkheid)
  • Voor de uniformiteit is er gekozen voor 1 bord, er is geen keuze mogelijkheid. (voorbeeld zie hieronder)

Verzoeken vanuit de buurt lopen dus via een wijkplatform. Komen meerdere wijken met aanvragen, is het goed om deze verzoeken als wijkplatform goed af te wegen. Voorkom dat er een wildgroei van borden ontstaat in de wijk of dorp.

Het lijkt ons goed om alle verzoeken bij het wijkplatform neer te leggen, het betreft immers een initiatief vanuit een buurt. Het wijkplatform kan in samenspraak met de aanvragers bepalen of het plaatsen een meerwaarde is voor de wijk borden en indien niet hoe hier anders mee om te gaan. Zo wordt de verantwoordelijkheid in de wijk gelegd.

De wijkagent kan meer uitleg geven over het opstarten van een Buurt WhatsApp groep

 

 

.

.